Ilmoittautumistilanne ja määrät (näkymä näyttelysihteereille)

Näyttelyosiossa, ILMOITTAUTUMISET-välilehdellä voit seurata ilmoittautumisien tilannetta.

sarakkeet

Sarake 1. (Ilmoittautuneita) sisältää KAIKKI ilmoittautumiset statuksesta riippumatta. Eli tässä luvussa ovat mukana ilmoittautunut-, hyväksytty-, peruttu-, hylätty- ja kesken- tilassa olevat ilmoittautumiset.

Sarake 2.(hyväksytty) sisältää vain ilmoittautumiset, joiden tila on Hyväksytty.

Sarake 3. (hylätty) sisältää vain ilmoittautumiset joiden tila on hylätty. (Näyttelysihteerin hylkäämiä ilmoittautumisia.)

Sarake 4. (kesken) sisältää vain ilmoittautumiset, jotka ovat tilassa kesken. (pääsääntöisesti ilmoittautumisia, jotka ovat ilmoittajan toimesta jääneet kesken.)

Sarake 5. (peruttu) sisältää vain ilmoittautumiset, jotka ovat näyttelysihteerin toimesta peruttuja.

HUOM:! näyttelyn perustiedoissa oleva max. kissaluku tarkoittaa nyt kissojen määrää, joka voi siis olla eri luku kuin näyttelysihteerin näkymässä oleva ilmoittautumisten määrä, johtuen siitä, että yhdellä kissalla voi olla useampi ilmoittautuminen.

Julkisen puolen (kissat.kissaliitto.fi) ilmoittautumismäärä koostuu kaikista ilmoittautumisista (ilmoittautunut, hylätty, hyväksytty, kesken jne.)

Samankaltaiset artikkelit