Kissan terveystiedot

Jokaisella kissalla on oma Terveystiedot-välilehti, jonne kerätään kissasta tehdyt terveystiedot. Terveystiedot on jaettu kahteen osaan “Pakolliset ja suositellut terveystiedot” ja “Muut terveystiedot“.

Terveystiedon perässä oleva * merkintä tarkoittaa että testi on tehty kyseisestä kissasta. Mikäli tähti merkintää ei ole testitulos on peritty vanhempien terveystulosten peruseella.

Pakolliset ja suositellut terveystiedot osiosta löytyvät jalostuskäyttöä varten vaaditut terveystulokset sekä FIFé testiohjelman mukaiset (Kasvatus- ja rekisteröintisäänto 3.5.1) mukaiset suositellut terveystestit. Rotukirjaaja hyväksyy ja kuittaa kuittaa käsitellyksi tämän ryhmän terveystestit. Kaikki tämän ryhmän terveystiedot ovat aina julkisia!

Muut terveystiedot ryhmään voi kissan omistaja lisätä haluamiaan terveystutkimuksia. Rotukirjaaja ei käsittele tämän ryhmän terveystutkimuksia ollenkaan ja kissan omistaja voi itse päättää haluaako julkaista tuloksen vai ei.

Terveystiedon lisääminen

Paina Lisää painiketta, jolloin näytölle avautuu terveystietojen lisäys ikkuna.

  1. Valitse alasvetovalikosta mikä terveystieto on kyseessä, esim. veriryhmä.
  2. Sen jälkeen valitset terveystiedolle alasvetovalikosta arvon, esim. AB.
  3. Täytetään päivämäärä.
  4. Annetaan toimenpiteen suorittaneen eläinlääkärin nimi ja eläinlääkärinumero.
  5. Tarvittaessa kirjoitetaan lisätiedot sille varattuun kohtaan.
  6. Valitse liite/liitteet joko olemassa olevista liitteistä tai lataa terveystiedolle uusi liite painamalla Choose file painiketta. Sallitut tiedostomuodot ovat gif, png, jpg, jpeg, tif, bmp, doc, docx, rtf, pdf, odf.
  7. Painetaan Tallenna.

Terveystiedojen liitteet

Kaikki kissan terveystietoihin liittyvät liiteet löytyvät Liiteet välilehdellä.

  • Terveystietoihin liittyvien liitetiedostojen tulee olla kokonaisia asiakirjoja. Liitteenä lähetettävässä todistuksessa tulee aina lukea kissan koko nimi, rekisterinumero semahdolliset allekirjoitukset jne. Liitetiedoston tulee olla laadultaan sellainen, että edellä mainitut tiedot ovat selkeästi luettavissa (esim. pelkkä testitulos ei riitä). Jos liitteenä olevasta todistuksesta ei voida identifioida kissaa, ei myöskään terveystietoa voida vahvistaa.
  • Näytteenottotodistus pitää olla liitteissä mukana, jos kyseessä on rotukohtainen, pakollinen DNA-testaustulos.

Kissan jalostuskäytössä tarvittavat terveystiedot tulee olla kunnossa ennen kuin pentueen sähköinen rekisteröinti onnistuu. Jokainen lisättävä terveystieto vaatii liitteen.

Huomio-tilainen terveystieto

Mikäli terveystietoa ei voida käsitellä loppuun asti puuttellisten tietojen takia tai rotukirjaajalla on muuta kysyttävää, on terveystieto Huomio-tilassa. Huomio-tilainen terveystieto näkyy Omakissa-palvelun etusivulla punaisena huomio-ilmoituksena kissan kaikille omistajille. Huomio-tilaiset terveystiedot tulee hoitaa kuntoon ensitilassa.

Samankaltaiset artikkelit