Aikataulua näyttelyn tehtäville ennen ja jälkeen

4kk ennen näyttelyä

Pyydä pääkäyttäjää perustamaan näyttely Omakissaan jos  ei sitä sinne vielä ole lisätty.

Käy tämän jälkeen täydentämässä näyttelyn perustiedot.

(Ilmoittautumisajan alku- ja päättymisajat, kissamäärät jne.)

Ilmoittautumisaikana

Käsittele ilmoittautumiset ja laskutus

Pyydä rotukirjaajaa lisäämään Omakissaan puuttuvat ulkomaalaiset tai ei FIFen alaiset näytteilleasettajat, kotikissat jne. (Lähetä ilmoittautumislomake sähköisesti)

Selvitä näyttelyssä käytettävän laitteiston sopivuus Omakissan käyttöön.

Kuukautta ennen näyttelyä

Tarkista arvosteluseteleiden määrä, tilaa lisää jos tarpeen.

Selvitä käytettävä diplomin muoto (lomake/html), tarvittaessa selvitä painatus tai diplomilomakkeiden tilaus

3 viikkoa ennen näyttelyä

Tee tuomari-jako ja viimeistele vahvistuskirje

Aloita näyttelyluettelon työstäminen

2 viikkoa ennen näyttelyä

Aja oheiset raportit ja ota yhteyttä asianomaisiin jos tarvetta:

  • Ilmoittautumiset joissa kissa ei ole ilmoittajan omistama

    • Vaihda tarvittaessa näytteilleasettajaa

  • Ilmoittautumiset ilman aktiivista jäsenyyttä

  • Omistajat ilman aktiivista jäsenyyttä
  • Luokkamuutokset-raportti

Lähetä vahvistuskirjeet.

Tee kaikki testitulostukset: tulosteet ennen näyttelyä, tulosteet näyttelyssä. Erityisesti testaa diplomin tulostus.

Tarkista samalla tulostimien kunto, paperien, musteiden riittävyys jne. Selvitä mistä saa varatulostimen tai uuden tulostimen.

Viikkoa ennen näyttelyä

Lähetä näyttelyluettelo painoon, lähetä arvostelusetelit ja muut näyttelypäivän tulosteet painoon jos ne painatetaan.

Varmista sihteeristön käyttäjätunnusten toimivuus

Hoida varayhteys ja testaa se.

Ennen näyttelyä

Näyttelyä edeltävänä iltana, aja vielä raportit:

  • Ilmoittautumiset joissa kissa ei ole ilmoittajan omistama

  • Ilmoittautumiset ilman aktiivista jäsenyyttä

  • Aja Luokkamuutokset-raportti

Hyväksytyt näyttelyilmoittautumiset-Excel talteen.

Näyttelyn jälkeen

Tallenna muuttuneet EMS-koodit seuraavan päivän näyttelyyn.

Aja Luokkamuutokset-raportti ja tee tarvittavat luokkamuutoksen seuraavaan päivään.

Tulosten tarkastuksen jälkeen sulje näyttely vasemman reunan Sulje-painikkeesta. Tämän jälkeen tulokset ovat julkisia.

Samankaltaiset artikkelit