Näyttelyn tuotteet

Tuotteiden avulla muodostetaan näyttelyn laskut sekä voidaan kerätä muita tietoja, esim. ilmoittautuminen assistentiksi. Tuotteille voi laittaa eri voimassaoloaikoja, jolloin voidaan esimerkiksi tallentaa ilmoittautumisajan mukaisesti vaihtuvia näyttelymaksuja.

Ilmoittautumis-tuote:

 • Vähintään yksi ilmoittautumistuote vaaditaan, että näyttelyyn voi osallistua.
 • Voi olla esim. Näyttelyilmoittautuminen jäsen, Näyttelyilmoittautuminen ei FIFe-jäsen, Näyttelyilmoittautuminen leimakortilla 50% jne.
  • Leimakortti-ilmoittautumisen summaksi valitaan se osuus, joka jää jäsenen maksettavaksi. Esim. jos näyttelymaksu on 40,00 e, niin Ilmoittautuminen leimakortilla 50%-tuotteen summaksi annetaan 20,00 e. Jos leimakortti kuittaa koko ilmoittautumismaksun, on summa 0,00 e.
 • Veteraaniluokalle tehdään oma ilmoittautumistuote
  • On suositeltavaa, että jäsen tekisi kissalle ilmoittautumisen erikseen normaaliluokkaan sekä veteraaniluokkaan.
   • Normaali- ja veteraaniluokan tuotteet on jäsenen kuitenkin mahdollista valita samalla kertaa. Tällöin on näyttelysihteerin tehtävä veteraaniluokalle oma ilmoittautuminen.
 • Siitosluokalle ja määrittelyluokalle on suositeltavaa tehdä samoin kuin veteraaniluokalle
 • Kasvattajaluokka muodostuu automaattisesti kasvattajalle, mikäli ehdot täyttyvät. Jos kasvattajaluokka on maksullinen, sille voidaan tehdä oma tuote.

Paperinen vahvistuskirje-tuote

 • Tuotteen kategoria mahdollistaa vahvistuskirjeen muodostamisen tulostusta varten tuotteen valinneille näytteilleasettajille.

Maksullinen optio-tuote

 • Järjestävä yhdistys voi tarjota lisämaksullisia palveluita näyttelyssä, vaikkapa Lisähäkki-tila, Hyväntekeväisyyskohde, Lounas, Pääsy tuomari-illalliselle jne.
 • Tuotetyypillä voi luoda 0-hintaisia tuotteita, esim. ilmoittautuminen assistentiksi.