Numerointi

Numerointi tapahtuu Numerointi-välilehdeltä.

Jotta numerointia ei voi tehdä vahingossa, täytyy numerointitoiminnallisuus avata ja lukita aina erikseen:

  • Paina Lukitse/Avaa numerointi -painiketta.
  • Tämän jälkeen painetaan Aseta näyttelynumerot -painiketta, jonka jälkeen ohjelma järjestää kissat ja antaa jokaiselle numeron.
  • Lukitse toiminnot Lukitse/Avaa numerointi -painiketta painamalla.

Mikäli numeroinnin jälkeen tulee tarvetta numeroida yksittäisiä kissoja, ne tulevat listalla päällimmäiseksi (sen jälkeen kun vastaava ilmoittautuminen on tallennettu Hyväksytty-tilaan) ja nimen perästä löytyy painike Aseta numero -toiminto.

  • Avaa numerointi ja paina Aseta numero -linkkiä
  • Mikäli kissaa ei entuudestaan löydy, numeroksi tulee ensimmäinen vapaa numero
  • Mikäli kissalla on jo numero, annetaan sama numero. Esim. veteraaniluokassa kilpaileva kissa, joka on myös normaaliarvostelussa, saa normaaliarvostelun kilpailunumeron.
  • Lopuksi lukitse numerointi!