Lehtitilaukset ja ryhmäsähköpostit

Lehtitilaukset voidaan hoitaa yhdistyksessä kahdella tavalla. Joko käytetään lehtitilaus-toimintoa (Jäsenen tiedot/Lehtitilaus-välilehti) tai ryhmäsähköpostia.

Yhdistysten omat jäsenlehdet

Pyydä Omakissa-palvelun pääkäyttäjää perustamaan teille yhdistyksen lehti seuraavin tiedoin:

  1. Lehden nimi
  2. Paperi, sähköinen lehti vai molemmat

Esimerkiksi:
Mallikkaat Rotukissayhdistys Ry (MROK) julkaisee omaa jäsenlehteä “MROK Sanomat“ sekä paperina, mutta myös sähköpostilla pdf-muodossa.

Pääkäyttäjä perustaa yhdistykselle kaksi lehteä:

  1. MROK Sanomat – paperi
  2. MROK Sanomat – sähköinen

Tämän jälkeen jäsentiedoissa voidaan valita jäsenen tietoihin (Lehtitilaus-välilehti) jäsenelle, joka haluaa Paperisen lehden, lehdeksi “MROK Sanomat – paperi”. Vastaavasti jäsenelle, joka haluaa lehden sähköisenä, valitaan lehti “MROK Sanomat – sähköposti”.

Yhdistyksen lehden lähetys

Poiminnat-välilehdellä tehdään hakuehto Lehtitilaus-kohdasta MROK Sanomat – paperi

Poiminnat hakee kaikki ne yhdistyksen jäsenet joille menee paperinen yhdistyksen jäsenlehti. Ikkunalla olevalla toiminnolla Lataa Excel-tiedosto, voidaan tiedot ladata exceliin ja tulostaa tarroiksi tai lähettää osoiteaineistona lehden painoon. Poiminta voidaan myös tallentaa suoraan osoitetarroiksi valinnoilla PDF-tarrat (3 x 8) ja PDF-tarrat (3 x 10)

Sähköpostitse lähettävä lehti tarvitsee, ensin sähköposti-pohjan, joka tällä yhdistyksellä on hyvin yksinkertainen sillä varsinainen sähköinen lehti on pdf-muodossaan suoran kopio paperisesta lehdestä. Sähköpostissa lukee vain yleisesti “Liitteenä uusin jäsenlehtemme”.  Eli Poiminnat/Lähetä sähköpostia sivulla on tallennettu lähetettävä tiedote uudesta jäsenlehdestä.

Poiminnat-välilehdellä tehdään hakuehto Lehtitilaus-kohdasta MROK Sanomat – sähköinen.

Poiminnat hakee kaikki ne yhdistyksen jäsenet joille menee sähköinen yhdistyksen jäsenlehti. Ikkunalla olevalla toiminnolla Lähetä sähköpostia, päästää sähköpostin lähetysikkunalle. Tällä ikkunalla annetaan tähdellä merkityt tiedot. Viesti-kohtaan valitaan esi-tallennettu sähköposti uudesta jäsenlehdestä. Liitteet kohtaan valitaan pdf-lehti. Kun kaikki tiedot on annettu, viesti lähetetään.

Jos yhdistyksen jäsenlehti ei ole pdf-muodossa vaan ihan normaali sähköposti. Luodaan varsinainen sähköinen jäsenlehti Poiminnat/Luo sähköposti-sivulla valmiiksi asti ja muuten toimitaan samoin kuten yllä olevassa sähköpostissa (mutta ilman liitteenä lisäystä).

Samankaltaiset artikkelit