Näyttelymaksun käsittely

Jäsenen tekemän ilmoittautumisen yhteydessä muodostuneen laskun tiedot riippuvat ilmoittautumisessa valituista tuotteista. Yhdessä laskussa voi olla useamman kissan ilmoittautuminen tuotteineen. Näyttelysihteerin syöttämille ilmoittautumisille ei muodostu laskua.

Laskut käsitellään kuten jäsenlaskutus (lisätietoa löytyy jäsensihteerin ohjeesta)

Viiteaineisto

Jos yhdistyksellä on sopimus viiteaineistosta pankin kanssa, suoritukset kohdistuvat suoraan laskuille, kun viiteaineisto tuodaan Omakissaan.

 • Kun suoritus on kirjautunut Omakissaan, laskun tilaksi tulee ”Hyväksytty”.
 • Huom! Aineiston tulee olla tekstimuotoinen, Omakissa ei hyväksy xml-muotoista viiteaineistoa. Pääkäyttäjä auttaa tarvittaessa.
 • Yhdistys voi ajaa viiteaineistot haluamallaan tiheydellä, vaikka päivittäin.
 • Mikäli lasku maksetaan väärällä viitteellä, ilman viitettä tai useampaan kertaan, järjestelmä ei osaa kohdistaa laskua, vaan se tulee Laskutus-välilehdellä kohdistumattomien maksujen listalle.
  • Nämä laskut pitää käsitellä manuaalisesti ja kohdistaa joko oikealle laskulle tai selvittelytilille.

Lisätietoa viitteistomaksujen käsittelystä.

Maksujen manuaalikäsittely

Mikäli yhdistyksellä ei ole viiteaineistosopimusta pankin kanssa, maksut pitää tarkistaa käsin ja kuitata maksut maksetuksi yksitellen.

Maksuihin pääsee käsiksi Laskutus-välilehdellä olevasta Käsittele laskut -sivulta. Käsittele laskut -sivulla haetaan laskuja eri hakuehdoin, esim. Avoin-tilassa olevat näyttelymaksut. Laskun vieressä olevasta Tarkista lasku -linkistä pääset käsittelemään maksun.

 • Anna maksettu summa ja maksupäivä tuote-riveille
 • Tilinumeroa ei tarvitse täyttää
 • Paina Hyväksy lasku ja suoritukset -painiketta
 • Voit myös jättää maksun vajain tiedoin keskeneräiseksi painalla Tallenna ja jatka myöhemmin -painiketta

Ilmoittautumiset-välilehdellä yksittäisen ilmoittautumisen maksuun pääsee klikkaamalla Maksun tila -sarakkeessa olevaa linkkiä.

Leimakorttien käsittely

Mikäli yhdistys on valinnut, voi näyttelymaksun maksaa leimakortilla halutun prosentin mukaisesti. Vaikka leimakortilla maksaminen kuittaisi näyttelymaksun kokonaan, luo järjestelmä 0,00 e laskun järjestelmään, jonka tila on avoin.

 • Kun leimakortti on saapunut, käsittele lasku antamalla summaksi 0,00 e ja hyväksy maksu.

Samankaltaiset artikkelit